Napsugár

Tag Archive for remény

A hit az, hogy bízunk valamiben. És ha már úgy látszik, hogy semmi sem maradt, amiben bízhatunk, akkor is bízunk magában a hitben, ami tovább lelkesít.

Sokszor a legkisebb remény is elegendő.

Lásd, szimatold a csodát, ott, ahol éppen van. Mindig a közelben van. Legtöbbször oly közel, annyira a kezed ügyében, hogy egy életen át eszedbe sem jut kinyújtani utána a kezed.

Minden emberi bölcsesség összegezhető két szóban: várakozás és remény.

Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap, ma mindent újrakezdhetsz.

Az életben két erő segít: a felejtés és remény.

Úgy gondolom, a remény olyan, mint a hit, azaz: kegyelem, nem lehet kiérdemelni. Megkapni lehet vagy nem megkapni, de úgy kell élnünk, mintha volna reményünk.

Az a támasz, amelyet az ember az életben a leggyakrabban használ, a remény.

Csak az veszít, aki feladja

A szeretetben mindhalálig reménykedni kell.

Az embernek mindig reménykednie kell. Ez az élet legnagyobb ajándéka. A remény. Én mindig is reménykedtem.

Aki remél, már retteg is, hogy a remélt sosem következik be.

Az egyik percben nincs semmid, a másik percben meg többet kapsz, mint amit el tudsz fogadni.

A tél ölelésében tudja meg az ember, hogy lelke mélyén a nyár soha nem múlik el.

Az égre írj, ha minden összetört…

Ahol nagy a szeretet, ott mindig történnek csodák.

Aki fel akar törni az égbe, annak hinnie kell a saját csillagában.

A remény nem törött szárnyú madár, s a valóságot megálmodni szabad, sőt szükséges is.

Ha hinnék benne, hogy győzni fogok, akkor a győzelem is hinne bennem.

Játszik velünk százszor megcsalatottan is a hullámzó reménység.

Jogom van fölfelé nézni. Az égre, a sűrű felhők mögött látható egyetlen csillagra – ha odalent vihar, eső vagy áradás van.

Mi a nagy álom? A nagy álom sok kis álomból és az alázatnak, az álom jelzései előtt való meghódolásnak sok aktusából áll. A nagy álom a jövő és annak az új világnak a képe, amelyet még nem értünk.

Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha.

A reményeid, álmaid és törekvéseid jogosak. Megpróbálnak felemelni a felhők fölé, a viharok fölé, csak hagynod kell.

Nem szükséges reménykedni ahhoz, hogy belekezdjünk valamibe, sem sikerrel járni, hogy kitartsunk.

A mosollyal az ember fényt gyújthat önmagában. Reménnyel töltheti el a lényét, és ezt a reményt másokra is átsugározhatja.

Amit elképzelünk, arról soha nem szabad lemondani.

Én nem tudom mi az, mi hátra van, az ismeretlen,
De tudom, ha eljön, jó lesz s el nem kerülhető.

Minden felhő mögött süt a nap.

Tarthatnak álmodozónak, bolondnak vagy akinek akarnak, mégis úgy gondolom: minden lehetséges.