Napsugár

Tag Archive for haza

Talán csak a távolság mutatja meg, mennyire hiányozhat valami. Talán messzire kell utazni, hogy kiderüljön, milyen becses is az a hely, ahonnan elindultunk.

Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született.

Igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény.

Ahol elvesznek a tradíciók, ott kilyukad az idő, és elpereg a múlt.

Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.

A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. S életed a haza életének egy pillanata is.

Csak a vér s a nyelv tudja összetartani az embereket s a közös múlt emléke. Ha ez megszűnik, fölbomlik a világ.

A hazáért mindenki köteles vérét áldozni, életét adni. Rossz politikáért senki sem.

Menj nyugatra. És ne feledd soha, hogy keletről jöttél.

Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol; s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.

Szabad nép voltunk, senkitől sem függő, nagy, erős nemzet. Talán többet nem leszünk azok soha. De úgy végeztük, ahogy illik, ahogy kell: csatával végeztük, szép csatával.

Aki ezt a szülőföldet szereti, a legnehezebb emberi sorsot szereti.

Az igazi honvágyat igazi hazánk után meg kell őriznünk, hogy ezt semmi és senki ne tudja kioltani vagy megrontani bennünk.

Inkább hős egy pillanatig, mint rabszolga egy életen át!

Szeresd a Te népedet, nemzetedet, jobban mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta!

Az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli és hogy neveli eljövendő generációit.

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!

Mély a tenger és végtelen… De mélyebb szeretetem, mely szülőhazámhoz fűz, és végtelenebb vágyódásom, mely a magyar földre és s magyar nép körébe hazavonz!

Nem ez az ország, a házunk köt össze minket, és nem is csupán a vér szava. Hanem mert így döntöttünk.

Megtörni nem fogok, itt éltem, itt halok,
Áldom az Istent, hogy magyar vagyok.